Автор Тема: Префактуриране на разходи за ток и вода  (Прочетена 5239 пъти)

Ива

  • потребител
Здравейте, моля за вашето мнение. Фирма наема офис, собственост на физическо лице. Фактурите за ток и вода са по партида на физическото лице. Плащат се от фирмата, през фирмената банкова сметка. Според писмо на НАП изх.No 53-00-711/28.10.2010 г. "По отношение на документирането на възникналите отношения между физическото лице – наемодател и предприятието – наемател и, за да бъде данъчно признат разход, стойността на употребените консумативни разходи от наемателите, трябва да се документира с първичен счетоводен документ (без значение наименованието му), издаден от физическото лице, по реда на чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводство", както и "При наличието на договор и първичен документ за разхода са налице основанията за отчитане на разходите за консумативите по използване на наетото помещение като разходи за външни услуги."
Въпросът ми е кой документ, на фирмата-доставчик на тока и водата или на наемодателят, трябва да се осчетоводява и да се включват ли в Дневника за покупки?


Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Префактуриране на разходи за ток и вода
« Отговор #1 -: 18 Юли 2012, 16:06 »
фирмата доставчик издава фактурата на физ.лице, а не на фирмата
няма как да ги включите в дневниците

ако ФЛ ви издава фактура, тогава включвате неговата фактура в дневника
ако документирате наема и допълнителните разходи само със служ.бележка, нищо не отразявате в дневника

Ива

  • потребител
Re: Префактуриране на разходи за ток и вода
« Отговор #2 -: 18 Юли 2012, 18:14 »
Благодаря ви.

небесна

  • потребител
Re: Префактуриране на разходи за ток и вода
« Отговор #3 -: 18 Юли 2012, 22:35 »
а ми е чудно на мен това физическо лице-наемодател какво прави със сумите от първичния документ (фактура), което е пуснало към наемателите? водят ли му се като доход?

стискозъбка

  • потребител
Re: Префактуриране на разходи за ток и вода
« Отговор #4 -: 16 Август 2013, 09:56 »
Късен отговор на въпроса /рових по тоя повод, де :)/


СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗДДФЛ
Главен счетоводител бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г.


Дружество има сключен договор за наем на офис - собственост на физическо лице. В договора за наем изрично е записано, че разходите за ток, вода и телефон са за сметка на дружеството. От друга страна, сметките (партидите) се водят на името на физическото лице, поради което сумите за консумираните от дружеството ток, вода и телефон се изплащат на наемодателя. Това се оформя документално, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. Следва ли тези суми да се посочат в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която дружеството е длъжно да подаде в срок до 30 април на следващата година? Необходимо ли е тези суми да се посочват от наемодателя - физическо лице, в годишната му данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

    На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятието ви е задължено да изготви справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година.

    В справката не се включват изплатените доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55, ал. 1 от закона. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ трябва да се посочи единствено придобитият от физическото лице доход от наем, без разходите за ток, вода и телефон, поради следните съображения: Правната уредба на договора за наем се съдържа в Закона за задълженията и договорите (чл. 228 - чл. 239 от ЗЗД). В конкретния случай договорът с сключен между физическо лице (наемодател) и търговско дружество (наемател). Освен това съгласно сключения договор за наем разходите за ток, вода и телефон са за сметка на дружеството - наемател. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 232 от ЗЗД, според която наемателят е длъжен да заплаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на наетия имот.

    Следователно, ако наемодателят (физическо лице) е заплатил разходите за ток, вода и телефон, извършени от дружеството - наемател, то той е заплатил едно чуждо задължение. Връщането на тези суми от наемателя не може да се квалифицира като придобиване на доход от физическото лице, поради което същите не следва да се посочват от дружеството в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, нито да се включват от лицето в декларацията му по чл. 50 от същия закон.

    Лорета Цветкова – главен експерт в НАП

    сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2010 г.


а ми е чудно на мен това физическо лице-наемодател какво прави със сумите от първичния документ (фактура), което е пуснало към наемателите? водят ли му се като доход?