Автор Тема: Финансиране, данък по ЗМДТ  (Прочетена 5934 пъти)

небесна

 • потребител
Финансиране, данък по ЗМДТ
« -: 01 Юни 2012, 14:29 »
я да проверя пак какви са нагласите относно един въпрос, по който все не срещам единно становище :)

ако дъщерно дружество получи финансиране от майката с цел покриване на разходи по текущата му дейност, трябва ли това финансиране да се обложи и по ЗМДТ - *данък дарение*?


plankov

 • потребител
 • За един свят с мнооого варени моркови :P
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #1 -: 01 Юни 2012, 16:46 »
Добре де, тва нали го дъвкахме... що не вдигнете капитала ебаси...

Са за рисковете, ако отчетеш "приход" ... да те хванат местни данъци и такси ... ми нулев е този риск... НАП не са компететния орган да правят ревизии по ЗМДТ, така, че трябва яко да си сгазила лука, за да те набият от Дирекция Местни данъци и такси (или както я водят в съответната община)

Тва е....


небесна

 • потребител
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #2 -: 01 Юни 2012, 17:52 »
въпросът е принципен :) иначе аз, ясно, ще препоръчам просто да си фактурират на майката всички разходи, които имат по съществуването си тук + някакъв минимален марж, и да си бъде сделка - така е най-чисто, щото не е много приятна мисълта, че всичко виси на някакъв шанс някой да ни забележи или не

добре, а за финансиранията по разните ЕС програми - и те ли също попадат в спорния режим на безвъзмездно придобито имущество по ЗМДТ?

lplankov

 • Гост
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #3 -: 01 Юни 2012, 21:16 »
Това не са "дарения", демек опрощавания на дългове )
А за мене, майката не е "правителствен" орган, който да дава финансиране под условие... още повече, че е свързано лице, и не е ЮЛНЦ с нестопанска цел. Всяко лице със стопанска цел, каквито са търговските дружества правят нещо си със стопанска цел, а да дадеш едни пари под условие на друго търговско дружество си мирише на заобикаляне на някакъв закон, а не на реална търговска сделка. Едно е Мтел да спонсорира ЮЛНЦ, или лица в неравностойно положение, ама съвсем друго е да даде тея пари на дъщерното си дружество...

Флора

 • Гост
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #4 -: 01 Юни 2012, 23:45 »
Финансиране и фактуриране - май никак не са вървежни.
Майките обикновено дават заеми, което си е финансиране, но не в този смисъл.


небесна

 • потребител
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #5 -: 02 Юни 2012, 21:02 »
при нас няма как да е заем, понеже фирмата работи само проект, свързан с дейността на майка си - и за никакви трети клиенти, няма откъде да акумулира средства, за да връща заема

Флора

 • Гост
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #6 -: 02 Юни 2012, 21:36 »
Е, това значи, че майката е клиент. Тогава си е за фактуриране според мен.
Дъщерното е подизпълнител (това схванах де:)

plankov

 • потребител
 • За един свят с мнооого варени моркови :P
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #7 -: 26 Юни 2012, 17:14 »
Наричат се предприятия със специално предназначение - и няма никакво значение, че няма други клиенти...

Това е част от стратегията на мама да си управлява капиталите както намери за добре, в случая, вместо да си прави дейността в нейната си държава, тя я измества към България /евтин труд, данъци или други съображения/. Тука може да регне клон,/който клон е доста недобре законоуреден/ или да бичи през едно ЕООД...

Така, че ... финансирането, демек финансовата подкрепа си е заем /за целите на самостоятелността на дружеството - доставчик/. В консолидирания отчет на мама - този разчет няма да го има, така че ...

Тъ... Мама като ти преведе парите, пусни й една фактура за авансово плащане по договор за изработка на чудесата, дето й доставяте и си глей кефа )))

Авансовото плащане винаги е обвързано с "условие" )


Ф.В.Езерский

 • потребител
 • دخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #8 -: 06 Октомври 2012, 03:31 »
Това не са "дарения", демек опрощавания на дългове )
А за мене, майката не е "правителствен" орган, който да дава финансиране под условие... още повече, че е свързано лице, и не е ЮЛНЦ с нестопанска цел. Всяко лице със стопанска цел, каквито са търговските дружества правят нещо си със стопанска цел, а да дадеш едни пари под условие на друго търговско дружество си мирише на заобикаляне на някакъв закон, а не на реална търговска сделка. Едно е Мтел да спонсорира ЮЛНЦ, или лица в неравностойно положение, ама съвсем друго е да даде тея пари на дъщерното си дружество...


Планков, това сигурно ще ти е интересно :-) Готини доводи има, които да се използват, ако се наложи :-)
Цитат
Решение № 7050 от 18.07.2005 г. на ВАС по адм. д. № 8565/2004 г., I о., докладчик съдията Маруся Димитрова

чл. 23, ал. 2, т. 14 ЗКПО
 
Производство по чл. 33 - 40 ЗВАС.

Касаторът РДД-Варна моли да бъде отменено решението от 15.7.2004 г. по ахд. № 300/2004 г. на Варненски окръжен съд, в частта, с което е отменен ДРА № 767/10.11.2003 г. на ТДД - Варна частично като неправилно. Били допуснати касационни основания незаконосъобразност и съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът приел, че подарените движими вещи на стойност 1 178 053 лв. законосъобразно са записани като допълнителен капитал по сметка 102. Изводът бил неправилен, тъй като липсва първичен счетоводен документ, който да съставлява основание за такова записване. Протоколното решение на едноличния собственик на капитала на дружеството да подари движимите вещи на дружеството не съставлявало такъв документ. Представеното протоколно решение към жалбата нямало достоверна дата и се различавало от представеното протоколно решение при ревизията, в което няма отбелязване, че имуществото не се прехвърля в увеличение на капитала на дружеството. Съдът не посочил защо приема протокола представен с жалбата за истинен, макар, че е оспорен с решението на РДД - Варна, което е съществено процесуално нарушение, както и кредитирането на едни доказателства и игнорирането на други без мотивация. Съдът приел, че внесените движими вещи увеличават допълнителния капитал на дружеството по чл. 134 ТЗ. По чл. 134 ТЗ е предвиден срок на вноската и по този текст не може да се даряват безвъзмездно активи, които не подлежат на връщане. Поради това записваният в счетоводството са направени без годно правно основание. По чл. 134 ТЗ вноската е парична, поради което текстът не е приложим за движими вещи. В противоречие с чл. 134 ТЗ е отразено имуществото по сметка 102 за допълнителния капитал. Последният се формира съобразно устава на дружеството, който не е представен, за да се установи законосъобразното му формиране и записване. Не е представено и решение за апорт по ТЗ, за да е налице законосъобразно увеличение на капитала, поради което законосъобразно по ДРА е прието, че се касае за извънреден приход, с който е увеличен финансовия резултат по чл. 23, ал. 2, т. 14 ЗКПО. Съдът незаконосъобразно приложил чл. 20 от новият ЗСч, който е в сила от 1.01.2002 г., чл. 23, ал. 10 ЗКПО в сила от 2002 г. и писма на ГДД, които не касаят процесните отношения от 2001 г.
За 2002 г. по ДРА е увеличен финансовия резултат на основание чл. 23, ал. 2, т. 14 ЗКПО със сумата 424 631, 20 лв., представляваща данъчна оценка на сгради прехвърлени в собственост на дружеството през м. 12.2002 г. и неосчетоводени по финансовия отчет за 2002 г. като дма. Съдът отменил ДРА в тази част като приел, че следва да се приложи НСС 20 - отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствената помощ, според т. 3.2., б. "а" от който дарението се отчита като приход пропорционално на начислените амортизации. По НСС-4 - отчитане на амортизациите т. 6.1 е прието, че те се начисляват един месец след придобиването и поради това за 2002 г. приходът не следва да се отчита, тъй като сградите са придобити през м. 12.2002 г. Моли да се отмени решението в обжалваната част и да се отхвърли жалбата срещу ДРА, като му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Ответника по касационната жалба "Далас бизнес клуб" ЕООД чрез управителя Димитра Кръстева моли решението да бъде оставено в сила като му бъдат присъдени разноски. Данъчните органи не посочили какви нарушения на предвидения в закона ред за отчитане на прихода са направени. По ТЗ няма изискване за валидност на протоколните решения на едноличния собственик на капитала да имат достоверна дата и следвало данъчните органи да се съобразят с представеното протоколно решение към жалбата. По НСС-1, 4 и 20 в редакцията за 2001 г. това придобиване следвало да се третира като финансиране, а не като приход, а поради този характер законосъобразно е осчетоводен по сметка 102 за допълнителния капитал. Приходите са понятие свързано с търговската дейност и нямало основание стойността на дарението да се третира като приход. Доводът за допуснато неотчитане по установеният ред не е подкрепен с посочване как е следвало да се осчетоводи дарението. Подържа, че е спазен нормативния ред за отчитане на финансирания и правилно е приложен НСС 20. като е увеличен финансовия резултат само с амортизационните отчисления на подарените вещи и сгради. Нямало значение, че вноската е в натура, а не парична. Вноските в допълнителния капитал не подлежали на вписване в търговския регистър.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура намира жалбата за основателна. Решението е незаконосъобразно, тъй като не е налице увеличение на допълнителния капитал по чл. 134 ТЗ със стойността на движимите вещи и сградите. По този текст може да се увеличава допълнителния капитал временно и само с парични вноски. С движими вещи и сгради може да се увеличава основния капитал по чл. 148 във връзка с чл. 137 ТЗ, което в случая не е направено.

Върховният административен съд, първо отделение като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 39 ЗВАС, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима, подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Окръжният съд е отменил ДРА № 767/10.11.2003 г. на ТДД - Варна в частта, с която за 2001 г. е определено ответника да внесе данък за общините над 11 468, 46 лв. и лихви над 2 473, 11 лв., данък печалба над 21 261, 77 лв. и лихви над 4 584, 95 лв. и в частта, с която са определени задължения по данък печалба и данък за общините с лихви за 2002 г. В мотивите си съдът е приел, че за подарените движими вещи е приложим НСС 20 - отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ, т. 4, б. "а", според която дарението се третира като финансиране и като приход се отразява пропорционално на амортизационните отчисления за годината. За движимите вещи те са в размер 132 547, 06 лв., до който размер увеличението на финансовия резултат за 2001 г. е законосъобразно. Като по заключението са определени данъчни задължения за 2001 г. в посоченият по-горе размер.

За 2002 г. съдът е приел, че за подареният недвижим имот е приложим НСС 20, т. 3.2, б. "а", който е аналогичен на т. 4, б. "а" от НСС 20 в редакцията действувала през 2001 г. По НСС 4 - отчитане на амортизациите, т. 6.1 амортизациите са начисляват от месеца следващ месеца, в който амортизируемия актив е придобит или въведен в употреба. За 2002 г. амортизации не са били начислени и на основание този текст съдът е приел, че начисляване на амортизации следва да започне през 2003 г., тъй като сградите са придобити през м. 12.2002 г.

В решението е прието също на основание чл. 20 от новия ЗСч и писма на ГДД, че даренията представляват допълнителен капитал, които по новия ЗСч са резерви. Не са изложени съображения защо е прието за незаконосъобразно увеличението на печалбата с 2 211, 03 лв. амортизационни отчисления за автомобили, които не са прехвърлени на дружеството, а са отдадени под наем. Не са изложени съображения за незаконосъобразност на увеличението на финансовия резултат за 2001 г. с 29 322, 10 лв. амортизационни отчисления на подарените на 18.12.2002 г. сгради.

Видно от заключението на вещото лице, което съдът е възприел изцяло, увеличението на финансовия резултат с начислени амортизации за сградите и автомобилите за 2001 г. не е анулирано от вещото лице при изчисленията. В решението следваше да има диспозитив за отхвърляне на жалбата в частта за тези увеличения на финансовия резултат, щом съдът възприема изчисленията и изводите на вещото лице изцяло. Срокът за допълване на решението по чл. 193 ал. 1 ГПК е изтекъл, но тъй като липсва жалба в тази част на решението този порок не може да се отстрани.

Законосъобразен е изводът на съда, че подарените движими вещи и сгради следва да се осчетоводят по НСС 20 - отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ за 2001 г., т. 4, б. "а" и по НСС 20 - отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ за 2002 г., т. 3.2, б. "а" като финансиране, което се признава като приход пропорционално на начислените за съответния период амортизации на подарените активи.

За 2001 г. НСС-20 е приложим за процесното дарение на движими вещи на основание т. 7, която предвижда, че обвързаните с активи дарения се представят в счетоводния баланс като финансирания, а изр. 3 от т. 7 разпростира режима на НСС 20 и върху целевите дарения от трети лица. За 2002 г. НСС-20 е приложим за подарените сгради на основание т. 3.8., която предвижда, че по реда на този стандарт се отчитат получените в предприятията дарения от трети лица (неправителствени дарения). НСС 20 както всички останали НСС под предприятие има предвид всички правно организационни форми на стопанска дейност независимо от формата на собственост върху тях, поради което НСС 20 е приложим за дарения в полза на частно ЕООД какъвто е настоящият случай. Обратното тълкуване би било в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на РБ, който предвижда, че законът създава еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица.
 
За 2001 г. законосъобразно е отменен ДРА в частта, с която са определени данък печалба и данък за общините с лихви за довнасяне над посочените в решението размери, поради незаконосъобразно увеличение на финансовия резултат със 1 045 505, 94 лв. над амортизационните отчисления за движимите вещи.
За 2002 г. е приложим НСС-4 - отчитане на амортизациите (отм.) в редакцията от ДВ бр. 22/2002 г., според т. 6.1 на който начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. Текстът няма предвид въведени в употреба, но непридобити активи по аргумент от НСС 4 - т. 1, б. "д", според, който стандартът не се прилага за активи в процес на придобиване и б. "г", според който стандартът не се прилага за новопридобити активи за периода до въвеждането им в употреба. Втората хипотеза на т. 6.1 ще се приложи, когато активът е придобит, но въвеждането му в употреба настъпва по-късно. Видно от ДРА стр. 1 хотел "Далас Бизнес Клуб" се е експлоатирал и през двата ревизирани периода. Този извод се подкрепя и от представения приемо-предавателен протокол от 25.3.2001 г. според който въз основа на решение № 1/13.1.01 г. е предадена на дружеството сграда-хотел "Далас". Законосъобразно предвид т. 1, б. "г" и "д" от НСС-4 не са начислени амортизации на активи, които не са притежание на дружеството през 2002 г. и на основание НСС 20, т. 3.2., б. "а" във връзка с т. 3.8 не се дължи признаване на приходи по придобитите сгради за 2002 г.

Доводите на касатора, че са налице приходи за 2002 г. неотчетени по определения с нормативните актове ред е неоснователен. Доводът, че по чл. 134 ТЗ не е налице увеличение на допълнителния капитал, тъй като вноската не е в пари в случая е основателен, но не отменя приложимостта на НСС 20 в двете редакция за 2001 г. и 2002 г. за осчетоводяването на приходи от дарение от трети лица, който съдът е приложил законосъобразно. Решенията на едноличния собственик на капитала, ако имат вещнопрехвърлителен ефект за описания в тях предмет съставляват годно основание за счетоводни записвания. Довода на ответника, че няма изисквания за валидност на такова решение то да има достоверна дата е основателен. Незаконосъобразното приложение на чл. 20 ЗСч за 2001 г., когато не е действувал не опорочава крайните изводи на съда, които са правилни и не следва да се отменя решението само в частта на мотивите. Дали е налице увеличение на резервите за 2002 г. по чл. 20, ал. 3 ЗСч със стойността на подарената сграда е въпрос, който не променя приложимостта на НСС 20 в редакцията за 2002 г. относно отчитане на приходите и незаконосъобразното приложение на чл. 23, ал. 2, т. 14 ЗКПО от данъчните органи за 2002 г.

Решението като законосъобразно в обжалваната част следва да бъде оставено в сила. Искането за разноски на ответника по касационната жалба е неоснователно, тъй като не са доказани разноски. По изложените съображения и на основание чл. 40 ЗВАС, Върховният административен съд, първо отделение

РЕШИ:

Оставя в сила решение от 15.7.2004 г. по адм. д. № 300/2004 г. на Варненски окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване

Ф.В.Езерский

 • потребител
 • دخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة
Re: Финансиране, данък по ЗМДТ
« Отговор #9 -: 06 Октомври 2012, 03:46 »
Колкото до основният въпрос - за финансирането дължи ли се данък по ЗМДТ - самият закон казва:


Цитат
Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;


От там... Планков по-добре от мен може да каже, сумичките натрупани по сметки "Финансирания" - примерно с шифри 131 или 132, капитал ли са или са задължения ;-)


Само да не отваряме темата за... регистрираните земеделски производители - физически лица, нетърговци, пък защо не и Еднолични търговци, че тогава ще стане мазано... ;-))))
Но пък е готино въпросче да се подпитат данъчните какво ще отговорят :-))))