Автор Тема: НАП - Относно: приложение на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 ЗДДС - 9%  (Прочетена 3249 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Относно: приложение на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2012 г.

В писменото запитване, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, е поставен въпроса за приложимата ставка на ДДС при експлоатация на къща за гости, находяща се в гр. В.

Предвид непълната фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) и ППЗДДС (обн. ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г., попр. ДВ, бр. 16 от 24.02.2012 г.) изразяваме следното принципно становище: