Автор Тема: доходи от ТП от Испания  (Прочетена 8779 пъти)

n_b

 • потребител
доходи от ТП от Испания
« -: 19 Април 2012, 11:50 »
Здравейте, току що ме изненадаха с едно ФЛ с доходи от ЕС и малко ми е мъгла за ГДД....
БГФЛ от 2 години, работи по тр.правоотношение в Испания.За 2011г. има доходи само от ТП в Испания и е пребивавало там цялата 2011г.Доколкото се ориентирам, следва да се попълни обр.2001а, приложение 1а и приложение 9, но какъв документ следва да се приложи за тези доходи, след като щом се прилага метода ОП, може да не се представя Удостверение от тамошната дан.администрация?Лицето няма никакъв документ за получените суми...


небесна

 • потребител
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #1 -: 19 Април 2012, 12:24 »
ми според мен не се прилага документ за тези доходи - каквото декларира, това е, и без това не се сещам за начин, по който да се засичат тези данни; все пак сигурно има копие от договора си и извлечения от банкови сметки и някакви фишове? в случай на проверка.

n_b

 • потребител
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #2 -: 19 Април 2012, 14:40 »
ми нищо няма, ФЛ не е знаело за декларирането, а сега започва търг.дейност в БГ и този доход би му служил за доказване на капитала на фирмата и евентуални бъдещи вноски в нея...

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #3 -: 19 Април 2012, 14:43 »
добре де, той за 2011 г. явява ли се изобщо местно лице съгласно чл. 4 ЗДДФЛ и що държи да подава ГДД?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #4 -: 19 Април 2012, 14:46 »
добре де, той за 2011 г. явява ли се изобщо местно лице съгласно чл. 4 ЗДДФЛ и що държи да подава ГДД?

Мисля, че да

Цитат
Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

1. което има постоянен адрес в България, или

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #5 -: 19 Април 2012, 14:53 »
Мисля, че да

я метни едно око на ал. 5 ;) като съобразим и факта че има ТД в Испания и никакви други доходи...

да не говорим че познавам българи, които 10 години са по чужбина и имат постоянен адрес тук щото имат лични карти

Флора

 • Гост
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #6 -: 19 Април 2012, 14:56 »
Барми, не  е само това условието - постоянния адрес, има лица с двойно гражданство. Дай целия член 4 ;)))
За целите на ЗДДФЛ се гледа център на жизнени интереси, период на пребиваване и подобни


(5) Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Освен, че иска да докаже доходи пред БГ НАП - не виждам друг зор.
Лицето като си има документи - не знам как нищо ще няма от Исп., поне банкови преводи - ето му дохода.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #7 -: 19 Април 2012, 15:01 »
Дай сега една "дефиниция" на "центърът на жизнените му интереси" и да изключваме алинея 5

небесна

 • потребител
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #8 -: 19 Април 2012, 15:05 »
няма точна дефиниция, гледат се разни неща като наличие на семейство, собственост... абе относително е, според мен може да се докаже както си поиска лицето

Флора

 • Гост
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #9 -: 19 Април 2012, 15:08 »
Да, както небесна е писала - семейство, среда, работи там и т.н.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #10 -: 19 Април 2012, 15:12 »
Именно. Няма спор, че лицето е местно и трябва да декларира тук доходите.
Мисля обаче, че и испанските работодатели дават някакви документи за доходите по трудови правоотношения.
ЕЖК на Зорка. А Зорка на мене - или така съм запомнила

Флора

 • Гост
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #11 -: 19 Април 2012, 15:17 »
Не е местно.
12 месеца в годината работи в Испания, кое му е местното?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #12 -: 19 Април 2012, 15:25 »
Евентуално жена му, децата, родителите, имотите....

тониЛ

 • потребител
 • Чушката люта, пак люта и ти си, Тонке ле, кат нея!
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #13 -: 19 Април 2012, 15:40 »
2_897/04.06.2010

 чл.4 ЗДДФЛ

 

Във връзка с писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ”…………, сте изложили следната фактическа обстановка:

Предстои Ви да започнете работа в Германия. Интересувате се какви са данъчните Ви задължения в България съгласно действащото законодателство.

Предвид непълната фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище относно облагането на местните и чуждестранни физически лица относимо към редакцията на Закона за облагане доходите на физическите лица действаща през 2010 г.

Съгласно чл. 4 от ЗДДФЛ, местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

- което има постоянен адрес в България, или

- което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период (лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването му надхвърли 183 дни, като денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната) или

- което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

- чийто център на жизнени интереси се намира в България.

Попадайки в една от гореизброените хипотези, физическото лице се счита за местно по смисъла на българското законодателство, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно: не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

В тази връзка при определяне на критерия „център на жизнените интереси” се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си (чл. 4, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Предвид гореизложеното, срокът на пребиваване извън страната не е единственият критерий, по силата на който физическото лице може да се квалифицира като местно или като чуждестранно за целите на ЗДДФЛ.

Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения.

 Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, т.е. те имат задължение да декларират световния си доход, а чуждестранните физически лица - само за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и 7 от ЗДДФЛ). Доходите от източници в България са изчерпателно посочени в чл.8 от ЗДДФЛ и ставката на данъка е 10 на сто.

Декларирането на доходите и дължимите върху тях данъчни задължения става чрез подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ.

Когато лицето дефинира себе си като местно лице, то декларира придобитите доходи с източник от чужбина с подаване на годишна данъчна декларация.

Във връзка с горното, с цел избягване на двойно данъчно облагане на едни и същи доходи с приоритет пред местното законодателство /ЗДДФЛ/ е прилагането на разпоредбите на Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане /СИДДО/, каквато има сключена между България и Германия.

Предвид обстоятелството, че не сте конкретизирали вида на труда, който ще полагате в Германия, респ.вида на дохода, който ще получавате, следва да имате предвид и разпоредбата на чл.76 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл.76, ал.1 от ЗДДФЛ, при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени им в чужбина от съответните компетентни органи.

 Данъчният кредит се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно, като данъчният кредит се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.

 Облагането на определен доход с източник от чужбина с данък се доказва с прилагане на документ, удостоверяващ размера на дохода и удържания данък в другата държава, издаден от компетентните данъчни власти на тази държава.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #14 -: 19 Април 2012, 15:46 »
Това много ми хареса:

Цитат
Когато лицето дефинира себе си като местно лице, то декларира придобитите доходи с източник от чужбина с подаване на годишна данъчна декларация.

Не "ако", а "когато" :)n_b

 • потребител
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #15 -: 20 Април 2012, 08:10 »
здравейте, вчера нямах възможност да влизам отново.Ето цитат от СИДДО:
"2.  За целите на тази спогодба за местни лица се считат:
   а) по отношение на България - физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в България или са регистрирани там"
...това е текст от 1991, понеже не намирам по-нова, въпреки, че вчера мисля гледах по-нова, но може и да греша...та май излиза, че всяко лице си е местно на страната и следва да подава ГДД, защото нали се гледа текста от спогодбата...От НАП също казаха, че следва да се декларира дохода, въпреки, че въобще не намесиха Спогодбата, но не можаха да кажат какво точно се прилага след като може да не е удостоверение...казаха "питайте си в Испания, какви документи издават" :)

zorka

 • потребител
 • С времето се разкрива всяка истина.
Re: доходи от ТП от Испания
« Отговор #16 -: 20 Април 2012, 09:50 »
Даааа, аз също имам подобен случай..... - ФЛ работи с Испания, но има и действащо ЕТ в България. Така и не се разбрахме с човека.  Според мен следва да се обяви този доход, но .... в моя случай лицето отказа да иска документ за дохода си от испанците. От Испания освен фишовете за заплатата - нищо друго няма. И така - подадох ГДД за дейността му в България, а в последствие ще си доказваме "центърът на жизнените му интереси" ... :) /ако се наложи/