Автор Тема: ЕТ получава заем от физ.лице -деклариране  (Прочетена 2985 пъти)

D.P

  • потребител
Колеги, моля за съвет
Предпраятието ЕТ получава заем в размер на 15 000лв от човека Х.  Дог.за заем е между човека Х физ.лице  и фирма ЕТ . Човекът Х декларира че е дал заем на ЕТ, а ЕТ декларира ли че е получило заем от физ.лице.


Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: ЕТ получава заем от физ.лице -деклариране
« Отговор #1 -: 19 Април 2012, 14:59 »
Според мен те трябва.
За ЗДДФЛ ЕТ не е физическо лице
В чл. 4 - Местни физически лица - Едноличните търговци не са посочени.

n_b

  • потребител
Re: ЕТ получава заем от физ.лице -деклариране
« Отговор #2 -: 20 Април 2012, 15:30 »
и според мен не, той ги дава на предприятието на ФЛ, не на него самия
....но се сещам за един случай->ЕТ продава собствен офис и нотариуса поиска на нот.акт като продавач да се подпише и съпругата на физическото лице, собственик на ЕТ, с мотива, че това ЕТ е самото ФЛ и следователно офиса е СИО......не знам дали много се задълбочи нотариуса, но нищо чудно и НАП да кажат един ден, че заема с ЕТ е все едно заем с ФЛ....та да се опитат да приберат някой левец в хазната...

111

  • Гост
Re: ЕТ получава заем от физ.лице -деклариране
« Отговор #3 -: 21 Април 2012, 18:58 »
МФ Изх. № 91-00-95 /24.02.2010 г

3.3. Не подлежат на деклариране по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ, предоставените/получените заеми от предприятието на ЕТ. Разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ не изключва изрично физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци. Въпреки това, законът регламентира задължения на тези лица във връзка с предоставянето на информация, еднакви с тези на предприятията на юридическите лица. В тази връзка, на основание чл. 51 от ЗДДФЛ, едноличните търговци са задължени да подават годишен отчет за дейността. За лицата съществува задължение за представяне и на годишен финансов отчет в Агенцията по вписванията. Взаимоотношенията на ЕТ по повод предоставянето/получаването на заеми се документират и следва да са надлежно отразени в счетоводната отчетност на предприятието.


Относно "с мотива, че това ЕТ е самото ФЛ и следователно офиса е СИО", има Тълкувателно решение № 2 от 27.12.2001 г. на ВКС по гр. д. № 2/2001 г. в чието решение се "изключва за придобитото по време на брака от едноличния търговец, когато то е резултат от упражняваната търговска дейност. Вещите, правата върху вещи и влоговете, придобити по време на брака в резултат на осъществяване на тази дейност, не са съпружеска имуществена общност, когато са включени в търговското предприятие.
а) Имотите, придобити от едноличния търговец по време на брака чрез учредяване право на строеж и задължение за изграждане на бъдеща сграда, принадлежат на едноличния търговец. Съгласието на съпруга-нетърговец не е необходимо при сключване на предварителен договор и той не е легитимиран като страна в производството по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД.
б) Съпругът-нетърговец не отговаря солидарно за задълженията, които едноличният търговец е поел във връзка с търговската си дейност.
в) Придобитото от едноличния търговец в резултат на реинвестиране на печалбата не е съпружеска имуществена общност."


Така, че и това отдавна не е спорно.