Автор Тема: Доходи от различни дейности, едни самоосигуровки, а данъкът?  (Прочетена 3415 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Да речем, че се самоосигурявам като свободна професия. Да речем, че годишният ми облагаем доход от упражняването на тази свободна професия е 3900 (5200 * 75%) лв. Да речем, че съм съдружник в ООД, в което отвреме на време полагам личен труд (съставям ГФО-то) и еднократно (през март) получавам 1000 лв, върху които ми е удържан авансов данък 100 лв (осигуровките си ги уреждам по ЕГН-то).
Да речем, че съм участвала като статист във филмова продукция и от там са получила без трудово правоотношение 200 лв (минус 40% равно на 120 лв) 

Окончателният размер на осигурителния ми доход е 5040 лв.

Да речем, че реша да подавам ГДД за 2011 година. Трябва да попълня приложение № 1 с код 9.
Трябва да попълня и приложение № 3 с таблици 4 (Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители) и таблица 6 (Доходи от упражняване на свободна професия)

В приложение № 1 ще имам облагаем доход 1000 лв, а в приложение № 3 ще имам облагаем доход 4020 лв.

И за да получа двете си данъчни основи от тези две цифри трябва да извадя 1300,32 лв осигуровки. - съответстващи на 25,8% от окончателния размер на осигурителния ми доход за 2011 - 5040 лв.

Не виждам в ЗДДФЛ как точно да напрява това разпределение на осигуровките. Според мен ще е справедливо да го направя пропорционално на стойностите на двете основи, но това не е задължително.Флора

 • Гост
Приспадаш по всяко приложение (по твой избор) до изчерпване;)))
Сложи на принципа - дейността с най-голям относителен дял (хихи) и нищо  - на дейността за отстъпени права (артистичната) :-)
Нали не ти трябва някъде да посочваш Данъчна основа по вид дейност?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Приспадаш по всяко приложение (по твой избор) до изчерпване;)))


Член? Алинея? :))

небесна

 • потребител
в забележките е към Справката за осигурителния доход :)
Забележка:1. Пренесете сумите  от точки 2 и 3  под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва в съответните приложения на ред "Вноска за фонд „Пенсии” за довнасяне включително и за минали години”  и “Вноска за  ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне включително и за минали години” 

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Уф, знаех си, че го има този текст някъде... Хубаво, в указанията бил. Но как става това "последователно до изчерпването" - пак по усмотрение - мое лично, нали?

небесна

 • потребител
ми няма последователност :) където си решиш в приложенията, където имаш доходи и осигуровки за разход

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
10х, Барми, но да беше включила едно ЕТ-е де:)))))

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
10х, Барми, но да беше включила едно ЕТ-е де:)))))

На печалба или на загуба :)

Флора

 • Гост
:-)
Някъде из декларацията - в Образеца ;))) Намерили сте :)
Спряла съм да се втелясвам, гледам да има вид на изглед - здравето е по-важно....
Не е възможно за всяка запетайка да има член.

Ето ти и член де;)))
Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Образците на данъчните декларации и декларацията по чл. 29а, ал. 4 по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
:-)

Спряла съм да се втелясвам, гледам да има вид на изглед - здравето е по-важно....


:) Искрени поздравления. И аз ще узрея за тази философия. Но ще ми липсва "бутането"

Флора

 • Гост
Да, споко - с времето - но колкото по-рано - толкова по-добре;)
За бутането - няма да можеш сама, трябва агитка - ако спишеш текст - отдолу сме;)