Автор Тема: Кофти казус по буква "и"  (Прочетена 10253 пъти)

OpaSna TikVa

  • потребител
  • Мои са!
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #20 -: 11 Април 2012, 23:29 »

Служебната бележка, която ще си издам за 2012 е ясна - ще си покажа авансовия, получен след приспадане на аваносвите осигуровки за месеца, внесен от дружеството. Но как ще си попълвам АЗ ГДД 2012? Ще декларирам ли, че съм СОЛ или няма да декларирам? Няма да попълвам справки за окончателния размер за 2012, но ще трябва да подам коригираща за 2011, в която да заменя миналогодишните 400 лв с окончателно получените 4800, за да ми се признае пак същия окончателен размер: 6600 лв.

Казусът е интересен. И си струва разнищването му - от моя гледна точка.

Ами няма да декларираш, че си СОЛ през 2012, защото не си.
И да - ще попълваш коригиращи таблици за 2011, защото корекция в получения доход има.
и не е чл.42, а е ред 2 от служебната бележка цитата

HashFlare

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #21 -: 12 Април 2012, 00:08 »
Абе ред 2 не е за СОЛовете
При мойте СОЛове ред 2 е празен, а внесените осигуровки чрез дружеството са в ред 4

OpaSna TikVa

  • потребител
  • Мои са!
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #22 -: 12 Април 2012, 00:27 »
Цитат
Авансово внесени чрез дружеството осигурителни вноски,

абе и ред 4 те устройва:))))))))

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #23 -: 12 Април 2012, 21:13 »
Абе гледам го, гледам го тоя член 25 от ЗДДФЛ ....

Цитат
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по ал. 1 на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

.... и чак сега виждам този болднат и подчертан съюз "и" в алинея 2. Досега не бях го "маркирала". След като все пак успях да го видя, се замислям дали пък не е вярна следната "теория"

Алинея 1 се отнася за всички доходи от трудови правоотношения - в т.ч. и за тези по буква "и".
Съгласно ал. 2 СОЛовете с личен труд допълнително намаляват данъчната си основа с евентуалните осигурителни вноски за довнасяне или тези, които по различни причини не е трябвало да бъдат удържани от работодателя - примерно внасял си ги е сам. Или пък внасял си ги е през друго дружество, от което не е получил доход.
Тази теория ми харесва.
Не ми се смейте, че не съм видяла този съюз "И". Много "и"-та в тази алинея са се насъбрали.