Автор Тема: Кофти казус по буква "и"  (Прочетена 10254 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Кофти казус по буква "и"
« -: 10 Април 2012, 23:56 »
ООД с трима съдружника: единият съдружник е някакво ЕООД с 80 % капитал, другите двама са физически лица с по 10%.  Управител на ООД-то е управителят на ЕООД-то. Гласувано му е възнаграждение по ДУ – 900 лв. Другите двама през 2011 следва да се самоосигуряват минимум върху 550 лв – въз основа на доходите им от 2009 г. (чл. 8 от ЗБДОО 2011) – т.е да внасят по 141,90 лв осигуровки на месец.
2011 е доста кризисна – пари нема. Основният голям клиент, за когото работят, не плаща. Гласуват си възнаграждение по 400 лв – колкото да не са съвсем дискриминирани спрямо управителя. Успяват да внесат осигуровките само за януари – чрез ООД-то.
И така: За 2011 получават бруто 400 лв, удържан авансово данък 25,81 лв. Такава е и служебната бележка, която получават от дружеството.
Начислени са им още 11 пъти по толкова – за останалите 11 месеца на 2011

Големият клиент все пак плаща през март 2012 старите си задължения. През април 2012 съдружниците получават дължимото за 2011. Също така през април 2012 се внасят осигуровките им за 11-те месеца на 2011
Междувременно от 01.01.2012 спират самоосигуряване.
Пита се кой от вариантите по-долу правилно тълкува чл. 25 ал. 2 от ЗДДФЛ (не е излишно още веднъж да се цитира):

Цитат
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по ал. 1 на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

І. Вариант, при който годишната данъчна основа се намалява с всички дължими по КСО осигуровки за цялата година:

1.   Как ще се подходи с ГДД за 2011 на СОЛовете. Ако от 400-те лева годишен доход се извадят осигуровките за 12 месеца, ще се получи нулева данъчна основа. Данъкът, удържан от дружеството (25,81 лв) подлежи на възстановяване.
2.   Ако горното е вярно, как ще се подходи с авансовия им данък върху получените през 2012 година 4400 лв, отнасящи се за 2011 и  с годишния данък за 2012? Следва ли авансово да се удържа данък по механизма, по който им е удържан през 2011? А ГДД за 2012? През 2012 те не са СОЛове. Но все пак сигурно пак трябва да попълнят приложение № 1 и сигурно с код 09. Само че, въпреки че ще имат авансово удържан от работодателя данък върху данъчна основа, получена като от 400-те лева се извадят осигуровките за 2011, то в края на годината следва ли да вадят каквито и да е осигуровки от облагаемия доход за 2012 по чл. 25, ал 2?


ІІ Вариант - приема се механизъм като при всички останали доходи от трудови правоотношения.
В ГДД 2011 се приспадат само януарските осигуровки и авансовият данък е равен на окончателния
В ГДД 2012 се приспадат осигуровките за февруари - декември и авансовият данък 2012 пак е равен на годишния.

Ако вариант І е верният, е много страшно. Брутен доход от 4400 лв, осигуровки върху 6600 лв (550 * 12) и данъчна основа без приспаднати осигуровки!!!!! Но май така излиза!!!!OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #1 -: 11 Април 2012, 08:58 »
Брутен доход от 4400 лв, осигуровки върху  (550 * 11) и данъчна основа с приспаднати осигуровки!

Не знам как ще го вместиш това в двете ГДД-та, но съм сигурна, че ще намериш начина.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #2 -: 11 Април 2012, 09:14 »
Хихи, единственият начин да приспадна осигуровките за месеци февруари - декември 2011 през 2012, който ще намеря, е да се направя на разсеяна. Ама на мнооого разсеяна.
Цитат
....които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване

И да вкарам логиката - тъй като не съм ги платила през 2011, съм задължена да ги внеса когато и да е (2012). Независимо, че внасяйки ги кога и да е, те надали ще отговорят на условието "за данъчната година"
Но ако се съгласим, че неплатените през 2011 осигуровки за 2011 и платени през 2012 се отнасят за данъчната 2012, то трябва ли да ги приспадам през 2011?

Предстои ми да подам декларацията за 2011 и не знам какво да приспадам от тези 400 лв получен доход!!!
OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #3 -: 11 Април 2012, 09:27 »
ми само осигуровките, които са за месеца, през който е получен дохода.


Барми, какво правим с осигуровките за м.м. ноември и декември (да речем), ако не са платени заплати по ТД за същите месеци?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #4 -: 11 Април 2012, 09:46 »
При трудовите договори е различно.

Виж разликата между алинея 1 и алинея 2 на чл. 25

Цитат
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

Цитат
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по ал. 1 на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави ЗА ДАНЪЧНАТА ГОДИНА за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Абсолютно има разлика в текстовете.

Самонаемане и трудово правоотношение (независимо, че само по смисъла на ЗДДФЛ) нямат място едновременно.
Щом е самонаемане, трябва да оставят самонаетото лице самостоятелно да урежда осигурителните и данъчните си задължения. За съдружниците или трябва да напишат няколко специални разпоредби в КТ и в някои отношения тези лица да се третират като всички наети (щом мъжа на ет-то може да е трудовак, защо и собственикът на еоод-то да не може, егати) или изваждат тази буква "и" от трудовите правоотношения и я слягат към другата стопанска дейност без приспадане на НПР, щом тези НПР им бъркаха ..... където им бъркаха. И ги третират като всички други СОЛове


OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #5 -: 11 Април 2012, 10:29 »
май не ме разбра - през декември са имали малко парички и са внесли осигуровките за ноември и декемви, но не е останало за заплати са платени през януари. Те така беше ситуацията.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #6 -: 11 Април 2012, 10:37 »
Наистина не те разбирам. Не разбирам и текстовете в ЗДДФЛ. Не знам какво да правя с ГДД 2011 и какво ще трябва да направя с ГДД 2012

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #7 -: 11 Април 2012, 14:01 »
Я да видим други мнения ще има ли :)

111

 • Гост
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #8 -: 11 Април 2012, 14:18 »
Ми кофти е с това изплащане в другата година и спиране на осигуряването, със сигурност мнението ми няма да ти хареса.

111

 • Гост
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #9 -: 11 Април 2012, 14:21 »
Я все пак да попитам какъв е въпроса.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #10 -: 11 Април 2012, 14:24 »
Я все пак да попитам какъв е въпроса.

Не е точно въпрос. Карай да върви.

Флора

 • Гост
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #11 -: 11 Април 2012, 14:31 »
Барми, вариант I. Осигуровките за м.12, плащани през януари следващата година, винаги са се вписвали в таблицата за 2011.
Ако получения доход беше по-голям от авансовия - щеше в ГДД за 2012 - нова таблица за осиг. за 2011.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #12 -: 11 Април 2012, 14:36 »
Да, ама се оптвам (явно съвсем несполучливо) да говоря да облагаем доход по ЗДДФЛ и за данъчна основа, а не за осигурителен доход, който макар и свързан с това, което ме интересува, стои доста встрани от конкретната чуденка.

111

 • Гост
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #13 -: 11 Април 2012, 14:42 »
ЗДДФЛ

Облагаеми доходи

Чл. 12. (1) Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Придобиване на доходи

Чл. 11. (1) Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:

1. плащането - при плащане в брой;

2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;

3. получаването на престацията - за непаричен доход.

(2) В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.

(3) Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат ал. 1 и 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доходът по чл. 33, ал. 11 се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #14 -: 11 Април 2012, 14:49 »
ЗДДФЛ

Облагаеми доходи

Чл. 12. (1) Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Придобиване на доходи

Чл. 11. (1) Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:

1. плащането - при плащане в брой;

2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;

3. получаването на престацията - за непаричен доход.Съсредоточи се сега върху данъчната основа за облагаемия доход (4400 лв)  през 2012 година по конкретния казус.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #15 -: 11 Април 2012, 18:29 »
абе няма цяла седмица да се разправям с това, начи!

Цитат
Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, в т.ч. за:

те така ще му издам служебната бележка! Удържала ли си ги от тия 4400? Угържала си ги. Остава да опишеш колко точно си удържала и да се спасяват

И за двете години, щото ти никак не си му удържала от 400 лв ония, дето е трябвало да внесе до края на 2011

111

 • Гост
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #16 -: 11 Април 2012, 18:33 »
Наложи ми се да изляза.

Аз точно там се бях съсредоточил когато написах, че "мнението ми няма да ти хареса."

Въпроса е как да се пренесе в 2012 г, защото за минали години се разглежда хипотезата само за довнасяне.

Въпреки, че в ГДД пише "Вноски за фондовете на ........., внесени през годината", буквално вие сте си внесли вноските през 2012 г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #17 -: 11 Април 2012, 18:45 »
истината е, че с тия безкрайни поправки така оплескаха нещата с тия СОЛ-ове, че вече нищо не е логично и нищо не е сигурно

Флора

 • Гост
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #18 -: 11 Април 2012, 18:49 »
истината е, че с тия безкрайни поправки така оплескаха нещата с тия СОЛ-ове, че вече нищо не е логично и нищо не е сигурно

Така е ! Това е...
Винаги е било тъпо. Данъчна основа, пък осиг.доход... двете понятия нямат грам общо. Но пише - тази клетка се взема от Прил. 3 (примерно) - на ГДД - декларация за данъчно облагане.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Кофти казус по буква "и"
« Отговор #19 -: 11 Април 2012, 18:57 »

Удържала ли си ги от тия 4400? Угържала си ги. Остава да опишеш колко точно си удържала и да се спасяват

И за двете години, щото ти никак не си му удържала от 400 лв ония, дето е трябвало да внесе до края на 2011


Стига де. Приеми, че аз съм един от въпросните СОЛове, които през цялата 2011 са бачкали като мравчици с идеята, че ще си получат парите, които са заработили, па било то и през 2012.
Ти хубаво ми цитираш чл. 42, ама аз проблем с него засега не си  самосъздавам
Служебната бележка, която ще си издам за 2012 е ясна - ще си покажа авансовия, получен след приспадане на аваносвите осигуровки за месеца, внесен от дружеството. Но как ще си попълвам АЗ ГДД 2012? Ще декларирам ли, че съм СОЛ или няма да декларирам? Няма да попълвам справки за окончателния размер за 2012, но ще трябва да подам коригираща за 2011, в която да заменя миналогодишните 400 лв с окончателно получените 4800, за да ми се признае пак същия окончателен размер: 6600 лв.

Казусът е интересен. И си струва разнищването му - от моя гледна точка.