Автор Тема: Промените в туризма за 2012г  (Прочетена 4876 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Промените в туризма за 2012г
« -: 22 Февруари 2012, 19:00 »
Отварям нова тема с желанието да синтезирам основните промени в закона и правилника.

И преди да ги коментирам отварям скоба защото за мен промените в закона в Глава 17  са някак уточняващи и измъкващи от кашата след онези указания  на ММ. Още щом изключиха конгресния туризъм от маржа заради определението на „турист” трябваше да е ясно, че  между ТО-ТО не трябва да се прилага маржа, защото се създаваше някакво изкривено прилагане –  схемата на маржа към  фирми не можеше, но към ТО, които са пак фирми – можеше  и то не защото закона го позволяваше, а указанието на НАП. Сега вече спирам да коментирам ония глупости ... и  почвам следващите :))))


Сещам се за много малко основни схеми, но разчитам на Барми да допълним останалите

и така :

1.   ТО1  купува пакет  от БГ ТО2 и го продава на пътуващо лице 
ТО1 ще приложи маржа спрямо пътуващото лице. Но правилникък  (чл.87а )изисква една декларация от ДЗЛ, че няма да препродава пакета. За ДНЗЛ не се изисква такава, но пък как се доказва, че едно лице не е ДНЗЛ ? Затова е най-добре при прилагане на маржа да се изисква декларация и от него, че няма да препродава пакета. И едно уточнение – ставката на маржа е 20% или 0% 

2. ТО2 продава пакет на  ТО1 и  за него режимът на маржът е неприложим. Прилагайки общия режим има няколко възможни ставки
 - 9 % ще приложи, ако има едновременно  договор с хотела и фактура от него с уточнението, че доставката е в страната.
-  20% ако не са изпълнени условията за 9% и мястото е в страната
- необлагаеми  ако мястото на доставката е извън страната. При този вариант има голяма вероятност да е наложителна регистрацията по ДДС на ТО2 в другата държава. Много държави членки имат условия за регистрация на чуждестранни лица  преди самата доставка с място в другата държава. Тези условия за съжаление не са упоменати в приложението за праговете за регистрация и трябва всеки да  си проучи условията на другата държава.

Ако ТО2 от т.1 е закупил настаняване в друга държава, тогава мястото на настаняването е извън страната където е недвижимият имот и не следва да се издава протокол за  самоначисление.
Ако обаче ТО2 закупи пакет услуги  без настаняване от друга държава,  тези услуги директно попадат в чл.82 ал.2 т.3 и ТО2 трябва да си начисли ДДС с протокол.  Проблем ще е ако в пакета  има и  настаняване в другата държава. Тогава ще трябва да се преценява коя услуга е съпътстваща, за да се приложи режима на основната. Този вариант изисква пакетът услуги да е закупен от един доставчик.3. ТА  прилагат общия режим на закона, което значи, че мястото на доставка /посредническата услуга/ ще се определя от чл.21.ал.2. Рядко приложим ще е чл.24  когато агентската услуга се предоставя директно на ДНЛЗ,  но е възможен.
/Тук слагам скоба – не знам защо трябваше изрично да се спомене, че ТА не прилагат марж, когато те по закон действат от чуждо име и нямаше как и до сега да правят марж /. За тях е важно да се  направи уточнение защо не се прилага директно чл. 21 ал.4 т.1. Текстовете в Регламента  по този въпрос  изключват  ТА от прилагане на специалните текстове за място на доставка при недвижим имот и препращат към чл.44 и 46 от директивата, които пък съответстват на нашите чл.21 ал.2 и чл.24. 

от регламента :
Цитат
(25) Следва да се уточни, че услугите, предоставени от посредник, който действа от името и за сметка на друго лице и който посредничи при услуги по настаняване в сферата на хотелиерството, не попадат в обхвата на специалното правило за предоставяне на услуги, свързани с недвижимо имущество.

Цитат
Член 31
Услугите, предоставяни от посредници, които действат от името или за сметка на друго лице и които имат за цел да посредничат при услуги по настаняване в хотелиерския сектор или в сектори с подобни функции, попадат в обхвата на:
а) член 44 от Директива 2006/112/ЕО, ако са извършени в полза на данъчнозадължено лице, действащо като такова, или на данъчно незадължено юридическо лице, считано за данъчнозадължено лице;
б) член 46 от посочената директива, ако са извършени в полза на данъчно незадължено лице.

от Директивата

Цитат
Член 44
Мястото на доставка на услуги на данъчнозадължено лице, действащо като такова, е мястото, където това лице е установило стопанската си дейност. Ако обаче тези услуги се предоставят на постоянен обект на данъчнозадълженото лице, който се намира на място различно от мястото, където е установило стопанската си дейност, мястото на доставка на тези услуги е мястото, където се намира този постоянен обект. При отсъствие на такова място на установяване или на постоянен обект мястото на доставка на услугите е мястото на постоянния адрес или обичайното местоживеене на данъчнозадълженото лице, което получава такива услуги.

Член 46
Мястото на доставка на услуги, предоставени на данъчнозадължено лице от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, е мястото, където се осъществява основната сделка в съответствие с настоящата директива.


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в туризма за 2012г
« Отговор #1 -: 23 Февруари 2012, 18:42 »
още един пример подсказан от Кимба и Барми

Английски ТО продава пакет настаняване в Б-я на Френски ТО
Френският ТО продава на БГ ТО , а той на пътуващо лице
/тая схема е безумна - БГ ТО вместо да сключи договор с хотела и да купи пакета, да комуникира толкова сложно ... но пък не е забранено /

Английският ТО прилага общия режим - мястото е в страната /Б-я/, но ФренскияТО не е платец на данъка и  няма задължение да се регистрира по чл.97а като неустановен в страната. Това води до трупане на обороти за регистрация у нас на Английския ТО.

Френският ТО продава на БГ ТО - мястото е отново в страната - свързано с недвижим имот. Тук обаче БГ ТО е платец на данъка по чл.82 чрез самоначисление, а за Френския ТО не възниква задължение да следи обороти за регистрация.

Накрая БГ ТО прилага маржа и не ползва ДК по протокола за самоначисление.


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в туризма за 2012г
« Отговор #2 -: 23 Февруари 2012, 19:35 »
Барми ме поправя на лични, вместо да пише в темата

ФР ТО дали пък не е длъжен да се регистрира по чл.97а :(
честно казано ми звучи безумно, но не мога да го опровергая

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Промените в туризма за 2012г
« Отговор #3 -: 23 Февруари 2012, 19:39 »
А питаш ли ТО1 от Бг, който продава хотелски услуги в цяла Европа на ТО2 от Бг как се чувства?
Имам предвид по отношение на сделките, по които е получател от чужд туроператор.
Това, което ти пиша на лични, не е точно поправка. Просто съмнения

И никакви указания на НАП няма да помогнат. НАП няма да се ангажира да ни разяснява законодателството на европейските страни. Но, виж, за англичанина и французина, който си правят сделките с МИ в България, може да ни каже

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в туризма за 2012г
« Отговор #4 -: 23 Февруари 2012, 19:50 »
ммдааа
доста безумно е

не знам административно как биха го осъществили - безумните регистрации и контрола им

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Промените в туризма за 2012г
« Отговор #5 -: 23 Февруари 2012, 19:54 »
Аз викам да оставим хората да си въртят бизнеса, който не е с МИ в България. И да не ги мислим. Те пари правят, ние ги мислим. Важното е, че българският законодател твърде смело спести малко приходи от ДДС на българския бюджет с промените в глава шестнадесета. Уж да ни синхронизира с Европа, която разумно продължава да не се синхронизира сама със себе си.