Автор Тема: Годишна справка ПУДООС  (Прочетена 2982 пъти)

dita

  • потребител
Годишна справка ПУДООС
« -: 20 Януари 2012, 09:55 »
Указания за попълване на декларацията:

1. В колона 2 се посочва номера на съответната месечна справка-декларация за съответния месец.
2. В колона 3 се посочва начислената продуктова такса.
3. В колони 4 до 10 вкл. се посочва количеството пуснати на пазара опаковки за месеца. Сумата на количествата в колони от 4 до 10 следва да се изчислява автоматично по видове материали (хартия, метали и т.н.) и тегло (в съответствие с колони 5 и 6 от вътрешнофирмената спецификация) и броят на артикулите (съгласно първичните счетоводни документи в месечната справка -декларация – колона 4).
4. Годишната справка-декларация се представя:
4. 1. от производителите и вносителите на опаковани стоки, които заплащат продуктова такса на ПУДООС - до 15 февруари на текущата година за предходната година в ПУДООС /адрес: гр. София 1000, ул. “Уилям Гладстон” № 67, до ПУДООС/;
4. 2. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално или чрез организация по оползотворяване - едновременно с представянето на одиторския доклад по чл. 48, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.