Автор Тема: Годишното изравняване на данъка  (Прочетена 60573 пъти)

небесна

 • потребител
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #120 -: 05 Февруари 2016, 14:53 »
трети идиот съм и аз, яко стотинки бръмча по бележките :)) тая година за око имам и левчета вече в изравняването, заради "детското облекчение" :)

HashFlare

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #121 -: 05 Февруари 2016, 15:20 »
някой още да прави със стотинки :))
само питам да не се чуствам сам едеот ;)))

споко, не си сам :))

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #122 -: 05 Февруари 2016, 16:16 »
като за начало - Уря и слава богу ;)))


ама нещо се засмотах с дИцата точно и сл. бележка.
примерно

11   Данъчно облекчение за 1 деца по чл. 22в от ЗДДФЛ   200.00
12   Данъчно облекчение за 0 деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ   0.00
13   Годишна данъчна основа след намаленията (ред 5 - ред 6 - ред 7 - ред 8 - ред 9 - ред 10 - ред 11- ред    9000
14   Дължим годишен данък (ред 13 х 10 %)   900
15   Авансово удържан/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ   919,97
16   Разлика между ред 14 и ред 15(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)   -19.97
17   Сума по ред 16, удържана от лицето до 31 януари на следващата година    0.00
18   Сума по ред 16, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година    19.97
19   Годишен данък за доходите от трудови правоотношения (ред 15 + ред 17 - ред 18)   900


нещо се засмотах с редакцията до пълен лев на децките:(
щото не съм възстановила 19 лв, а 19,97 лв

Флора

 • потребител
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #123 -: 05 Февруари 2016, 18:27 »
Не мога да повярвам, че откак измислиха закръгляването и в сл.бел. съм от НеедеотИте ;))) А още отпреди колеги не се занимаваха.
Ама честно - много по-добре ми е, каквото удържано - толкоз.
Изплюва програмата 0 за въст/ 0 за удържане.
Пей сърце, мога по всяко време да изравня (хехе) :)

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #124 -: 06 Февруари 2016, 00:07 »
16   Разлика между ред 14 и ред 15(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)   -19.97

ей тук пиша 19.00, щом умрат да се закръглява

18   Сума по ред 16, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година    19.97
19   Годишен данък за доходите от трудови правоотношения (ред 15 + ред 17 - ред 18)   900

тези са ми така

дреме ми, че 919,97 - 19 не е 900 :))

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #125 -: 06 Февруари 2016, 11:43 »
Мерсииии;))

Флора

 • потребител
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #126 -: 06 Октомври 2017, 16:05 »
Да ви питам - издава ли се служебна бележка по чл.45 ЗДДФЛ за доходи от служебни правоотношения при прекратяване?
Допълвам се.

ЗДДФЛ
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
(2) Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.

Поради болднатия текст - Работодателят към 31.12. не иска така бележка и не му изравнява доход?

Използвам поста да копирам и новото от 1.1.2017 - за представяне на декларация, че лицето няма задължения, за да ползва облекчения ...
Пак в този член.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 се намалява с годишния размер на:
1. данъчните облекчения по чл. 19 и 22, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) данъчните облекчения по чл. 18, 20, 22в и 22г.
(4) Алинея 3 се прилага, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:
1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;
2. копия на договорите със застрахователното/осигурителното дружество - за данъчното облекчение по чл. 19;
3. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;
4. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
5. копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22в;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22г;
8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) писмена декларация, че към момента на подаването ? пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #127 -: 07 Октомври 2017, 08:36 »
Да ви питам - издава ли се служебна бележка по чл.45 ЗДДФЛ за доходи от служебни правоотношения при прекратяване?

Къде видя опция да не издаваме при прекратяване?

Чл. 45.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби;
3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година - това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
4. удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година.
 
(6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:
1. до един месец от датата на последното плащане по правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
2. до 10 януари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 2 и 3;
3. до 5 февруари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 4.

Издава се бележката, а кога и кой ще изравнява данъка не касае работодателя, прекратил договора преди края на годината.
Следващият работодател ще изравнява само ако има предоставена бележка от предния, ако не - изравняването  ще е отговорност на лицето.


Флора

 • потребител
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #128 -: 07 Октомври 2017, 21:56 »
"Къде видя опция да не издаваме при прекратяване? "
Внесох смут като поисках бележка, за да изравнявам в края. Никой не искал. На никой не издавали ...
Но просто ще зарежа след като питат и счетоводител, че не знам сега кого са питали, и няма да изравнявам.

Те не са по трудово правоотношение.
И все едно няма основание какво да се маркира в бележката. Иначе са изброени в бележката за код 101...

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #129 -: 08 Октомври 2017, 15:30 »
Те не са по трудово правоотношение.

ако са изброени в т. 26 от ДР са трудови по смисъла на ЗДДФЛ, ама ти си знаеш...

п.п. всъщност ако ти си основният работодател към 31.12. имаш задължение да включиш тоя доход при изравняването само ако са ти дали бележка за него

Флора

 • потребител
Re: Годишното изравняване на данъка
« Отговор #130 -: 09 Октомври 2017, 09:00 »
Abby :)
т. 26 е ключето, да - всичко в преходни и заключителни!
Мерси ти!