Автор Тема: Туроператорски лиценз  (Прочетена 9382 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Туроператорски лиценз
« -: 28 Ноември 2011, 19:42 »
ООД с двама съдружника с капитал 2 лв. В края на 2010 плащат 1000 лв такса (от текущата печалба), за да им бъдат разгледани документите за получаване на туроператорски лиценз. Сумата от 1000 лв е отнесена като текущ разход.
Получават лиценза през първото тримесечие на 2011, като за целта плащат 4000 лв. (все още източник е печалбата от 2010).
Счетоводно третиране - 3 варианта:

1. 4000 те хиляди лева са разход
2. Формира се амортизируем нематериален дълготраен актив
3. Формира се неамортизируем нематериален дълготраен актив.

Третият вариант ми изглеждаше безумен, но го има в МСС 38

http://www.fisconsult.bg/dokumenti/nacionalni-i-mejdunarodni-schetovodni-standarti/item/mejdunarodni-sqetovodni-standarti/mss-38-nematerialni-aktivi.html

Цитат
Нематериални активи с неограничен полезен живот

 

107. Нематериален актив с неограничен полезен живот не се амортизира.

108. В съответствие с МСС 36, от предприятието се изисква да тества за обезценка нематериален актив с неограничен полезен живот чрез сравняването на неговата възстановима стойност с балансовата му стойност:

а) ежегодно; и

б) когато съществува индикация, че нематериалният актив може да е обезценен.

 
Преглед на оценката на полезния живот

 

109. Полезният живот на нематериален актив, който не се амортизира, се преглежда всеки период, за да се определи дали събития и обстоятелства продължават да подкрепят оценката на неопределения полезен живот за този актив. Ако те не продължават, промяната в оценката на полезния живот от неограничен на ограничен се отразява счетоводно като промяна в счетоводната приблизителна оценка, в съответствие с МСС 8.


Защо при условие, че в Бг има толкова лицензиционни режими, с цени за получаване на лицензията, хилядократно надвишаващи минималния размер на капитала, не се предвижда третирането на ДнМА като неамортизируеми. Според мен се изкривява вярното и честното, като нещо безсрочно се амортизира. Аналогията със земята ми се струва много удачна.

И всичко това го пиша, щото единия съдружник иска да излиза от дружеството и търсим справедлива цена на дяла му


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #1 -: 28 Ноември 2011, 20:01 »
Абе при тия лицензи контрола не е на фирмата, а правото да се разпоражда /продава, отдава, подарява/ също липсва. На мен ми е чужда идеята тия лицензи да се отчитат като дълготраен актив. Този лиценз е твърде различен от лицензията в патентното право   

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #2 -: 28 Ноември 2011, 20:12 »
Абе при тия лицензи контрола не е на фирмата 

Пак от МСС 36

Цитат
13. Предприятие контролира актив, ако разполага с правомощието да получи бъдещи икономически ползи, произтичащи от основния ресурс, и да ограничи достъпа на другите лица до тези ползи. Капацитетът на предприятието да контролира бъдещите икономически ползи от нематериален актив обичайно би произтичал от законовите права, които могат да бъдат упражнени според закона. В отсъствието на законови права е по-трудно да се упражни контрол. Правната упражнимост на правата обаче не е необходимо условие за контрол, защото предприятието може да е в състояние да контролира бъдещите икономически ползи по някакъв друг начин.

... а правото да се разпоражда /продава, отдава, подарява/ също липсва.   

Цитат
Разграничимост

 

11. Определението на нематериален актив изисква нематериалният актив да бъде разграничим, за да се разграничи от положителната репутация.

Положителната репутация, придобита в бизнес комбинация, представлява плащане, направено от придобиващия с очакването на бъдещи икономически ползи от активи, които не могат да бъдат отделно разграничени и признати поотделно. Бъдещите икономически ползи могат да се получат в резултат на синергията между придобитите разграничими активи или от активите, които отделно не отговарят на критериите за признаване във финансовия актив, но за които придобиващият е готов да направи плащане в бизнес комбинацията.

12. Актив отговаря на критерия за разграничимост в определението на нематериален актив, когато той:

а) е отделим, т. е. може да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, прехвърлен, отдаден под наем или разменен, отделно или

заедно със съответен договор, актив или пасив; или

б) възниква от договорни или други законови права, независимо от това, дали тези права са прехвърляеми, или отделими от предприятието или от други права и задължения

Този лиценз е твърде различен от лицензията в патентното право   

Е какво от това. В ЗТ думата "лиценз" си е употребена.

На мен (на вътрешното ми чувство) си ми е актив отвсякъде. Най-вече в светлината на продажбата на дяла.

plankov

 • потребител
 • За един свят с мнооого варени моркови :P
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #3 -: 28 Ноември 2011, 20:49 »
Е да де, ама МСС38 ни противоречи на Общата рамка
айде са определение за актив, па после ще говорим за ползи, ползи и тн

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #4 -: 28 Ноември 2011, 21:01 »
айде са определение за актив, па после ще говорим за ползи, ползи и тн

Нищо няма да ти давам :) Ти си ги знаеш наизуст. Актив си е отвсякъде. Освен това с Ели вече коментирахме елементите от дефиницията - установимост и контрол. "Айде пак" ли викаш?
По НСС 38:

Цитат
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
- могат да се съдържат във физическа субстанция, или
- носителят им може да има физическа субстанция;
б) са със съществено значение при употребата им;
в) от използването им се очаква икономическа изгода

МСС 38:
Цитат
„Актив“ е ресурс:

а) контролиран от предприятие в резултат на минали събития; и

б) от който се очаква да се получат бъдещи икономически ползи за предприятието.

и още:

Цитат
21. Един нематериален актив следва да се признае, ако и само, ако:

а) е вероятно, че предприятието ще получи очакваните бъдещи икономически ползи, които са свързани с актива;

б) стойността на актива може да бъде определена надеждно.

Дотук с цитатите.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #5 -: 28 Ноември 2011, 21:11 »
Според мен нито е ресурс, нито сам по себе си генерира ползи за предприятието. Можеш ли да упражняваш същата дейност без тоя лиценз - не можеш. Просто е законово условие за упражняване на определена дейност.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #6 -: 28 Ноември 2011, 21:19 »
Не казва ли обаче точка 13 от МСС 36 обратното - че заради спазването на това законово условие, оценено на 4000 лв, всъщност имаме контрол върху актива

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #7 -: 28 Ноември 2011, 21:34 »
контрол върху нещо, което може да ти отнемат с някаква малка издънка или да променят закона утре с нещо, което няма да покриеш и да не зависи от теб .... ? 

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #8 -: 28 Ноември 2011, 21:59 »
Е, не бих казала "малка издънка". Но бих правила бизнес с вас, ако приемете, че с плащането на този лиценз, капиталът ви се е стопил и нищо не струва. Купувам!

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #9 -: 29 Ноември 2011, 12:09 »
Слава богу, отчетът, който трябва да съставя, не подлежи на одиторска заверка. От друга страна не ангажирам никого с мнението си и не получавам пари за това, което пиша :)))  Не ми пука и кой казва, че се излагам.
Ами мисля си, чета и не виждам категорична забрана (или обратното - задължение) в стандартите и Общите положения да призная едно такова плащане за разход или за ДнМА. Достатъчно хлъзгави са тези текстове и дават голяма свобода за преценка на ръководството на предприятието. Повече бих се терзала от това, че ръководството на предприятието не е съвсем наясно с намеренията си, отколкото това, как аз разбирам нещата със стандартите.

Но да приемем, че едно предприятие иска да осъществява дейност като туроператор и се сдобие с лиценза. И си работи, и си генерира парични потоци от тази дейност. Не виждам никаква причина да не призная тези 4000 лв за актив. И да си запазя правото всяка година да правя преценка за обезценка.

Друго предприятие се сдобива с лиценза, но тутакси се отказва да се занимава с туроператорска дейност. Дори и на мен няма да ми хрумне да призная актив. Или ако съм го признала при получаване на лиценза, към края на годината ще преразгледам становището си.

А МСС 8 е кардинално, макар и адски досадно решение на всичко :))))))))))
небесна

 • потребител
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #10 -: 29 Ноември 2011, 12:12 »
а каква всъщност е целта на занаятието - да платите на напускащия съдружник по-висока цена за дела му?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #11 -: 29 Ноември 2011, 12:20 »
Чисто теоретична. Отчетът да представи вярното и честното :)

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #12 -: 30 Ноември 2011, 00:04 »
и най-вярното и честното в тоя случай е да си го признае на разход веднага
щото са му разход сега и няма да му донесат никаква полза освен разрешението да се пробва в тоя бранш, имаше нещо в стандарта за разходите за учредяване на дейност
а и е най-близко до касовия подход

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #13 -: 30 Ноември 2011, 06:32 »
Барми, това за обезценката не го разбрах - да не би да са намалили лиценза за туроператори?

новоизлюпен

 • потребител
Re: Туроператорски лиценз
« Отговор #14 -: 03 Август 2012, 16:12 »
Телепортираха ме тук...

Ако сме излезли на пазара за купуване на фирми и намерим две еднакви фирми с еднакви активи (2 лева в пощенски плик) и еднакви пасиви, но едната има лиценз за туроператорска дейност, а другата няма, дали ще платим една и съща цена за купуването на двете фирми.

Разбира се пазарната цена на една фирма може много да се разграничава от балансовата стойност на собствения й капитал, това не означава, че не трябва да полагаме усилия да ги доближаваме.