Автор Тема: Дейност на консорциум  (Прочетена 22102 пъти)

bistra7

 • потребител
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #20 -: 20 Октомври 2011, 13:13 »
"според мен не е редно разходи, извършени точно по целта на ДЗЗД-то, да бъдат оформяни като съучастие "
От гледна точка на това ,че за данъчни и счетоводни цели ДЗЗД си е едно търговско дружество , само юридическия му статут е по-особен и няма капитал, нека го разглеждаме като обикновено дружество. Едно дружество се създава с някакви пари или ако няма веднага приходи , то се финансира от съдружниците / дали ще са допйлнителни вноски или заеми няма значение/. Всяко дружество си има приходи и разходи /негови си ,за дейността му/ . Ако се следва да се извърши разход , но дружеството няма пари какво се прави - съдружниците дават пари и разхода се осъществява. Това е същото - разхода се полага да се извърши от ДЗЗД и съответно ако фактурата беше на ДЗЗД /както си му е реда ,за да не си компрометира финансовия резултат ,което никой от съдружниците не би искал/ - то някой трабва да даде пари, защото тези пари трябва да излязат от дружеството . Когато се прави ДЗЗД съдружниците обикновено много стриктон следят не само резултата , но и паричките ,които дават . Ако такава фактура се плати от единия съдружник , то това е разпределение на среддства , които не се полагат на съдружника , той не следва да бъде овъзмезден за разход ,който е извършил за ДЗЗД. Това се случва в края при разпределянето на печалбата.
Но,както писах и преди , ако някой от съдружниците извърши услуга на ДЗЗД в качеството му на трето лице /доставчик/ - то това си е услуга и се извършва при условията на доставка.


небесна

 • потребител
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #21 -: 11 Септември 2013, 23:12 »
повдигам си старата тема, тъй като в законопроекта за изменение на ЗДДС има нещо съотносимо:

Цитат
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
...
б) създава се т. 5:
„5. предоставянето срещу възнаграждение на стока на неперсонифицирано дружество от съдружник в последното, когато е извън уговорената вноска в дружествения договор.“

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. извършването срещу възнаграждение на услуга на неперсонифицирано дружество от съдружник в последното, когато е извън уговорената вноска по в дружествения договор.“

§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия, както и към неперсонифицирано дружество от съдружник в резултат на:“
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. вноски по договор за създаване на неперсонифицирано дружество, когато такива са уговорени;

така... досега бяха само писма и тълкувания, сега вече ще е ясно казано в закона
в мотивите се твърди, че се прави заради облекчаване на административната тежест на ДЗЛ, и се посочва дело C/77-01 на СЕС - не мога да го открия, само присъства често като позоваване в писмата, указанията и няколко български съдебни решения - ако някой го намери на български, ще съм задължена :)

смятам, че с тая промяна вече категорично ще трябва да се действа съобразно указанията от 2011г. - в досегашната ми практика участниците в консорциум ДЗЗД фактурираха всичко извършено и получаваха плащане от ДЗЗД-то, което пък фактурираше на Възложителя по общ.поръчка (сделки с ДДС)

обаче вече имам съмнения, че това ще бъде възможно занапред - доколкото във всички такива договори се уговаря %-но участие и кой за какво отговаря и ще извърши (всеки по своя си предмет на дейност) - точно това е "уговорената вноска" и всичко, свързано с нея няма да се третира като доставка

това, с което не мога да се справя в осмислянето всъщност, е как точно протича това отчитане за услуги, които не са доставка
примерно моят участник извършва проектиране и прочие такива, които му струват (чрез подизпълнители и тн) 100 хил:
 - издава към ДЗЗД-то първичен счетоводен документ, кръстен някакси - може и фактура, в което описва изпълненото, посочва стойността му, която трябва да е точно разходите, които е извършил за тази цел
 - ползва данъчен кредит, и не трябва да прави корекции на основание чл.80, ал.1, т. 1 ЗДДС
 - отчита тези суми като финансов актив - участия в дъщерни/асоциирани/смесени дружества

междувременно НЕ получава нито стотинка отникъде, за да може да си върши работата, защото ще трябва да изчака приключването на финансовата година в най-добрия случай, и да получи дивидент от ДЗЗД някъде през май-юни; ако обаче проектът не е приключил и ДЗЗД-то не е отчело приходи, а стои на аванси и приходи/разходи за бъдещи периоди - няма да получи пак пукнат лев

но... да приемем, че все пак е дочакало дивидент - получава го, и той му е необлагаем
какво става обаче със сумите, натрупани в сметката за участието - докога трябва да стоят там и как ще се отпишат - това не са пари или ДМА-та, за да му ги върнат, а извършени услуги?

като допълнителна "екстра" се явява и състоянието на процедура по постоянно възстановяване на ДДС за получените услуги, предоставени после на ДЗЗД-то като "уговорена вноска"

---
от страната на ДЗЗД-то - то пък ще трябва само да внася ДДС, и няма от какво да приспадне
тези услуги, които му ги "дават" съдружниците - като разход ли си ги отчита по първичните счетоводни документи (би трябвало, иначе ще му обложат прихода, а не печалбата)?

или с цифри
участник 1 дава услуги за 100 хил, при него са участие, има дял 20% в ДЗЗД-то
участник 2 дава услуги за 400 хил, пак участие, има дял - 80 %

ДЗЗД-то фактурира това за 600 хил, има разходи за 500 хил, печалба след 3 години - 100 хил
участник 1 получава дивидент - 20 хил, необлагаеми
участник 2 получава дивидент - 80 хил, необлагаеми

как да разкарат сумите, които им се водят като финансов актив? и как да издържат да чакат 2-3 години без плащане, докато в ДЗЗД-то има парични средства от получени аванси и междинни плащания, но то не може да разплаща към участниците си, докато не се отчете печалбата по проекта?

извинявам се, че така подробно - но или наистина съм отъпяла яко и бъркам генерално в представите си, или наистина е нелепа такава трактовка?

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #22 -: 12 Септември 2013, 09:57 »
Цитат
се посочва дело C/77-01 на СЕС - не мога да го открия, само присъства често като позоваване в писмата, указанията и няколко български съдебни решения - ако някой го намери на български, ще съм задължена

абе дай някаква дата, пък аз ще се възползвам;)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #23 -: 12 Септември 2013, 10:02 »

небесна

 • потребител
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #24 -: 12 Септември 2013, 12:58 »
мерси! прочетох го, на английски, и с google translate-a

после пак внимателно прочетох и нашия договор за ДЗЗД, и пак текста от проекто закона, също и чл.358 ЗЗД :
Чл. 358. За постигане на общата цел съдружниците могат да уговарят и вноски в пари или в други имоти.
Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на съдружниците. Всяка друга вещ се счита внесена за общо ползуване, ако не е уговорено друго.
Относно отговорността на съдружника за недостатъци на внесената вещ и за съдебното отстранение се прилагат съответно правилата на договора за наем на вещи, когато е внесена вещта за ползуване, и правилата на договора за продажба, когато е внесена вещта в собственост.

в нашия договор е записано
 - Партньорите ще участват в общата дейност, като дяловете им в съвместното дружество ще се разпределят по следния начин - и са дадени съответните проценти

 - Партньорите ще си разпределят в горното съотношение всички права и задължения, които могат да възникнат от или във връзка с Договора с възложителя

 - Разпределението на съответните дейности, в съответствие с процентния дял в Консорциума, между Партньорите за изпълнение на поръчката, ще бъдат както следва - и са изброени кой за какво

и тука сега ми хрумва, че може би в този договор не са уговорени вноски по смисъла на ЗЗД - нито са в пари, нито са в имоти, а след като извършването на някаква дейност не е вноска, не би трябвало да ме касае и текста от ЗДДС за липса на доставка

та въпросът всъщност опира до това дали уговорката за разпределение на дейности е уговорена вноска - според мен не, ама може би си го внушавам вече... а и по чл.72 от ТЗ за апорта, към който е приравнено бъдещето изменение в ЗДДС:
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

тогава за какво ми говорят за услуги в тия бъдещи промени?

небесна

 • потребител
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #25 -: 12 Септември 2013, 13:31 »
йей! намерих решение на ВКС от 2013, в което добре е формулирано защо е абсолютно допустимо партньорите да си уговарят взаимни престации и да получават плащания - като наличието или липса на уговорени вноски изобщо не е било предмет на обсъждане

та така за тия витиеватите напски тълкувания как би се изместила данъчната тежест от дружеството към участниците, което противоречало на логиката

http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/f7bb5453c25ba502c2257a7b002d7312/eb6200c1d816666ac2257b3500331615?OpenDocument

Цитат
Неправилен е изводът, направен в обжалваното решение, че Договорът за СМР от 06.06.2008 г., е недопустима форма на възлагане на част от общата дейност, при която в противоречие с чл. 359 ал. 1 ЗЗД между ищеца и гражданското дружество са възникнали насрещни права и задължения. Няма пречка при уреждане на отношенията по повод на едно гражданско дружество, за постигане на общата цел, съдружниците да сключат и друг договор, с който да уреждат други, вътрешни отношения помежду си. Този договор също е облигационен, но има самостоятелен характер и урежда вътрешните отношения между съдружниците по повод участието им в гражданското дружество, отношенията, създадени между съдружниците въз основа на този договор са от типа "насрещни", което не променя съществуването на договора за гражданско дружество, в изпълнението на който се сключва вторият договор, и не отпада необходимостта вторият договор да не противоречи, а да е в съответствие с характера и задълженията на съдружниците, поети с договора за гражданско дружество и посочени в закона. Договорът за гражданско дружество има възмезден характер, тъй като участието на всеки съдружник е свързано с очакването да получи съответна на неговия дял част от печалбата, реализирана от осъществяването на общата дейност. Всеки съдружник участва в общността на възмездно основание, като причината, поради която поема задължения във връзка със създаването и управлението на гражданското дружество, е именно реализирането на определена стопанска изгода. Обстоятелството, че съдружниците запазват икономическата и юридическата си самостоятелност, им дава възможност да влизат помежду си и в двустранни отношения, извън отношенията в рамките на дружеството, респ. да поемат насрещни права и задължения. Гражданското дружеството не предполага насрещни права и задължения между съдружниците и ако такива са налице, то те са различни от отношенията в рамките на дружеството. В настоящия случай насрещни права и задължения са договорени и са възникнали, но това са отношения между съдружници във връзка с постигане на общата на дружеството цел, съдържаща се в Договора за гражданско дружество.

bistra7

 • потребител
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #26 -: 17 Септември 2013, 14:19 »
Ще се опитам отново да обобщя казуса, разбира се така, както аз го разбирам.
Ако в договора за учредяване на ДЗЗД е предвидено изрично кои дейности като услуги или с какви активи участва съответния съдружник, то предоставянето им от него е част от договора за учредяване и се третират като липса на доствака по ЗДДС. На мен лично не ми е много ясно как се документира това, защото в писмото на НАП /приложено по-нагоре в темата/ се определя да се издава и в този случай фактура - но възниква въпроса : след като има издадена фактура, не се начислява ДДС ,но какво е основанието за неначсиляване и как тогава издаден данъчен документ се вкл в дневниците. Но в консорциума стойността на предоставените услуги или активи се отчита като разход и задължение към съдружник. Това задължение по съучастие, ако в договора не е уговорено друго, може да бъде възстановено във всеки един момент,стига да има средства в консорциума / да уточня ,че става въпрос за паричните вноски/. При съдружника това се отчита съответно  като вземане от инвестиция по съучастия.  В тези случаи се прилага принципа на ненадценяване на стойността.
В случая когато в договора за учредяване не е уговорено изрично кой с какво участва могат да се правят парични вноски от съдружниците в размер според нуждите във всеки един момент и в съотношение съгласно договора за учредяване. До колкото знам от практиката е възможно и парични вноски да се правят не точно в съотношението на договорените дялове , но печалбата ако е категорично договорено се разпределя според договореното. Т.е. може някой да е дал повече пари, но печалбата да се разпредели в края 50/50 например. Съответно , когато съдружник предостави услуги или активи, което не е част от договорено участие, а е предмет на допълнителе договор, то това се третира като най-обикновено търговска доставка по всички правила на ЗКПО и ЗДДС. В тези случаи става въпрос за възмездни доставки и се прилага пазарна цена, до колкото това се търговски сделки между свързани лица.
Много тънка е границата между двата момента и за това е добре това да се определи много точно при договора за учредяване .

небесна

 • потребител
Re: Дейност на консорциум
« Отговор #27 -: 19 Септември 2013, 18:17 »
Това задължение по съучастие, ако в договора не е уговорено друго, може да бъде възстановено във всеки един момент,стига да има средства в консорциума / да уточня ,че става въпрос за паричните вноски/. При съдружника това се отчита съответно  като вземане от инвестиция по съучастия.  В тези случаи се прилага принципа на ненадценяване на стойността.

ето тук е проблемният момент - първо, ако не са парични вноски, а услуги? ще трябва да му ги върнат под формата на пари?
и второто - сблъсъка със ЗЗД и забраната да се уговарят вноски под формата на бъдещ труд и услуги