Автор Тема: 21/4/3 от 01.01.11  (Прочетена 9404 пъти)

Бени

 • Гост
21/4/3 от 01.01.11
« -: 07 Април 2011, 14:55 »
Здравейте!
Такса за участие в семинар може ли да се разглежда като "осигуряване на достъп"?
 Г-жа Мермерска, доколкото я разбрах, не смята така. Обаче друг капацитет казва, че си е достъп.
Аз също мисля, че е достъп.

А имам една оферта за участие в конференция, в която пише - ....таксата осигурява достъп до научни срещи, достъп до ползване на ..............


Маграт

 • потребител
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #1 -: 07 Април 2011, 15:12 »
А какво е според г-жа Мермерска?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #2 -: 07 Април 2011, 15:17 »
ако гледаме регламента

Цитат
Д о с т а в к а н а к у л т у р н и , х у д о ж е с т в е н и , с п о р т н и , н а у ч н и , о б р а з о в а т е л н и , р а з в л е к а т е л н и и д р у г и п о д о б н и у с л у г и
Член 32
1. Услуги, които се отнасят до предоставяне на достъп до културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития, съгласно посоченото в член 53 от Директива 2006/112/ЕО, включват предоставянето на услуги, чиито основни характеристики се състоят в предоставянето на право на достъп до дадено събитие срещу билет или заплащане, включително срещу заплащане под формата на абонамент, сезонен билет или периодичен членски внос.
2. Параграф 1 се прилага по-конкретно в следните случаи:
а) право на достъп до шоуспектакли, театрални представления, циркови представления, панаири, паркове за забавления, концерти, изложби, както и други подобни културни събития;
б) право на достъп до спортни събития като мачове или състезания;
в) право на достъп до образователни и научни събития като конференции и семинари.
3. В параграф 1 не е включено използването на съоръжения като гимнастически или други зали срещу заплащане на членски внос.

ако таксата осигурява този достъп и е основно за това, значи е тук

така написан текста предполага, че ако има някаква друга основна услуга, която включва и този достъп, тогава достъпа ще е само съпътстваща и ще е извън този член заради основната ...

Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #3 -: 07 Април 2011, 17:09 »
Здравейте,
бих искал да разширя малко въпроса.
Да приемем, че семинара е в Турция. В цената, която се плаща се включват и нощувки и храна в хотел, а също така и пътни разходи. Тогава следва ли да има начислено ДДС или не.
Как ще се третира услугата? По чл.21, ал.4, т.3 или вече се причислява към ОТУ?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #4 -: 07 Април 2011, 17:41 »
кое обаче е основната доставка ?  пътя и спането или семинара ?

аз затова подчертах текста - чиито основни характеристики се състоят в предоставянето на право на достъп до ...

услугата, която предоставя  един ТО обикновено е по настаняване и пътуване, а другите неща са съпътстващи
затова е твърде вероятно подобна услуга да се третира  по чл.21 ал.2
и за да няма проблеми понякога е по-добре да се разделят услугите
така ще се знае, че  услугата семинар не включва задължително спане и път, а може  всеки индивидуално да си го организира


то заради този текст от регламента, ще трябва да променят закона или поне правилника, но как и кога ...  по време на избори ...

Цитат
(25) Следва да се уточни, че услугите, предоставени от посредник, който действа от името и за сметка на друго лице и който посредничи при услуги по настаняване в сферата на хотелиерството, не попадат в обхвата на специалното правило за предоставяне на услуги, свързани с недвижимо имущество.


 

Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #5 -: 07 Април 2011, 17:57 »
Добре де, цената е обща за всичко.
Нека ги разделим. Семинара тогава отива в 21(4)3, а облагането на туристическата услуга по чл.140?
На мен ми начисляват ДДС 20%, а аз не съм съгласен.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #6 -: 07 Април 2011, 18:04 »
чакай  първо да уточним
чл.21 ал.4 т.3 касае ДЗЛ

ти такова ли си ? 
щото чл.140 касае туристи -  демек ФЛ  / може и да са ДЗЛ  а може и да не са /

Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #7 -: 07 Април 2011, 18:07 »
Да, ДЗЛ съм. Дружеството, в което работя, иска да ме прати на такъв семинар.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #8 -: 07 Април 2011, 19:10 »
ако дружеството е клиента -  чл.140 отпада - не е по маржа, а по общия ред
ако се разделят услугите, колегите ще има да се обясняват с НАП как семинара е с място Турция, пък настаняването е с място БГ .... явно затова водят една основна доставка -  организиране на настаняване и път, пък семинара е съпътстваща

преди да излезе регламента, посрденичеството по настаняването се  третираше като място свързано с недвижим имот  защото закона даваше  индикации за това 

сега с тоя регламент нещата стоят малко по-различно
и въпреки, че се прилага от 1 юли 2011 изобщо не е ясно НАП как ще го прилага
като нищо със задна дата ще изпраскат едни актове ....

Бени

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #9 -: 08 Април 2011, 10:16 »
Зациклих за следното - БГ фирма А организира семинар в ЕС - получател е БГ фирма Б. А начислява ли ДДС?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #10 -: 08 Април 2011, 13:47 »
абе сигурно ще е нужно някакво указание

от  закона оставам с впечатление, че самото разпространение на билети, приемане на такси ... т.е само посредничеството за проджабата до крайния клиент ще се облага по тоя член
Ако обаче няма такова и организатора поема осигуряването на достъпа  става мътна история
организацията на самия семинар не е само събиране на пари за достъпа ....

ще има проблеми с НАП по тоя член
съветвам ви да искате официален отговор от НАП   

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #11 -: 08 Април 2011, 18:45 »
ето и едно писмо на НАП по този член

3_908/25.03.2011 г.                           

ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3

Относно: данъчно третиране по ЗДДС на услуги, свързани с изложение в чужбина

Според изложеното в запитването основната дейност на „А” ООД е производство на пожароизвестителна техника. Същото участва със своя продукция на международни изложения в други държави членки и в трети страни и няма постоянен обект извън територията на страната. Услугите по организацията на изложенията в чужбина се предоставят в два варианта:
а/ организаторът на изложението /данъчно задължено лице/ предоставя само площ на щанд и издава фактура със същия текст. Изграждането и оформянето на щанда се извършва от друга чуждестранна фирма /данъчно задължено лице/ като същата издава фактура с текст „изграждане и оформяне на щанд”.
б/ организаторът на изложението /данъчно задължено лице/ предоставя площ на щанд и извършва всички услуги, свързани с мероприятието. Издава фактура, включваща всички разходи по организацията.   
При така изложената фактическа обстановка във връзка с направените изменения в чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г. са поставени следните въпроси:
1. Получената услуга от организатора на изложението – само площ на щанд в коя хипотеза попада: на чл. 21, ал. 2 – място на изпълнение на територията на страната или на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „а” – място на изпълнение там, където се намира недвижимият имот?
2. Изграждането и оформянето на щанда попада ли в хипотезата на чл. 21, ал. 2, при която мястото на изпълнение е на територията на страната?
3.  Получената услуга от организатора на изложението, включваща всички разходи свързани с мероприятието, попада ли в хипотезата на чл. 21, ал. 2, при която мястото на изпълнение е на територията на страната?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 19 от 08 март 2011 г./ и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г./ изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС определя като обект на облагане с данък върху добавената стойност всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба  наличието на доставка на стока или услуга е необходимо условие за да се приложи механизмът на данък върху добавената стойност, респективно закона,  който го урежда -  ЗДДС.
На основание чл. 8 от ЗДДС услуга по смисъла на закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
Доставка на услуга е всяко извършване на услуга съгласно разпоредбата на чл. 9, ал.1 от закона, като в ал. 2 и ал. 3 от същата правна норма са посочени случаите, които са  приравнени на доставка на услуга.
Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключение от гореизложеното е разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС. Съгласно т.3 от същата правна норма (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието - при доставка на услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (включително панаири и изложби) и при съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице.
Видно от новата редакция на разпоредбата услугите във връзка с тези прояви, когато получател по доставката е данъчно задължено лице, се разделят на услуги по осигуряване на достъп до събитието, включително съпътстващите достъпа услуги и обща услуга, свързана с такива мероприятия. Така, че когато получател е данъчно задължено лице в общия случай на услуга, свързана с подобни мероприятия, мястото на изпълнение ще се определи от мястото на установяване на получателя съгласно общото правило на чл. 21, ал.2 от ЗДДС.
Според изложеното в запитването дружеството е получател на услуги, свързани с организацията на изложенията в чужбина като получава фактури с предмет на доставката: „площ на щанд” и „изграждане и оформяне на щанд”, както и фактура, включваща всички разходи във връзка с мероприятието.
В тези случаи става въпрос за услуги, свързани с изложения в чужбина, които не попадат в изключението на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, поради което е налице хипотезата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, т.е. мястото на изпълнение ще бъде на територията на държавата-членка, където е установен получателят, т. е. на територията на страната. 
Предвид гореизложеното в случая е приложима разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и данъкът е изискуем от получателя по доставката. За дружеството е налице задължение за начисляване на данъка, когато данъкът за доставката стане изискуем като: 
- издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
- включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
- посочи издадения документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Тази доставка следва да бъде документирана от дружество с протокол на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС не по-късно от петнадесет дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.


като гледам подчертания текст, излиза че организирането на семинара е по-скоро обща услуга, отколкото осигуряваща достъпа


Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #12 -: 08 Април 2011, 20:04 »
За семинара не бих се съгласил, защото аз плащам за достъп до семинара, а не за организирането на такъв.

Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #13 -: 08 Април 2011, 20:08 »
Т.е премахването на "включително дейността по организирането им" не виждам с какво променя нещата за мен. Нямам нищо общо с организацията.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #14 -: 08 Април 2011, 20:15 »
ако във въпросната страна - Турция - имаше  фирма, която да продава входните билети за семинара - да
но в случая,  плащаш на организатора

допускам, че директивата в тази част иска да улесни фирмите и да не ги прави нарушители на чужди законодателства защото мястото на доставка преди беше там, пък те не са установени там и трябваше да се регистрират за дейността си там  /особено в държави с нулев праг /

едно че  за чуждата страна  на практика е невъзможно  да проследи такъв оборот на чуждите за нея фирми и второ  самото издирване на длъжниците е твърде затруднено въпреки регламентите за това


Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #15 -: 08 Април 2011, 20:25 »
Разбирам каква е идеята и може би съм твърдоглав, но продължавам да твърдя, че плащам за достъп до семинар "срещу билет или заплащане", в случая заплащане. Не плащам на организатора да организира семинар. Но явно това си само мое виждане.
Ели, абстрахирай се от писмата на НАП, и ми кажи според теб, греша ли или има основание да мисля така.
Махаме хотелите, за да не се вкарваме във филми.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #16 -: 08 Април 2011, 20:44 »
от твоя гледна точка - да - ти плащаш достъпа и не те интересува кой го организира
само че закона задължава доставчика на услугата да спазва нормите
получателите са само последния бушон, който гърми

казах го вече - ще има доста ядове с тая норма

ако един ТО не се занимава с организирането на семинар, а само  продава достъпа и отделно от това доставя и други услуги,  които фактурира отделно, тогава въпросния ТО според мен ще е онова лице, осигуряващо достъп

ако той се застрахова и издава фактури с ДДС за тоя семинар, горящата топка ще е в ползвателя на ДК -
като нищо ще  изгори
И както е от край време  ползвателя на ДК трябва да е или от КГБ или от ДАНС за да знае всеки момент кой какво прави с данъка дето му прибира ....
 

Миро

 • Гост
Re: 21/4/3 от 01.01.11
« Отговор #17 -: 08 Април 2011, 21:08 »
Благодаря Ели.
Аз ще погледна проблема и от друг ъгъл. Просто да си поразсъждавам малко.
Приемаме, че аз греша и че плащам за организирането на семинар, а не за достъп.
И така, плащам, организирали са ми семинар. Всичко е ток и жица. След няколко дни ми се обажда организатора(или по-скоро, организиращия) и ми казва, че семинара няма да се състои, защото не са се събрали достатъчно хора. Което пък отново ме връща в първоначалната ми позиция, че плащам за достъп, защото ако беше за организация, нямаше да го отменят. Аз не плащам да организират семинар на някой друг, а на мен.