Автор Тема: Лиценз за транспортна дейност - процедура  (Прочетена 16388 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
само днес  двама души ми се обадиха да питат как става   затова давам линковете тук и малко обяснение

Ред за издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари


Ред за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

освен изброените документи се изисква още един, който е към  справката за финансова стабилност  /СФС/- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК  - от НАП


Съвсем грубо  финансовата стабилност се смята  така
Собствения капитал от предходния месец към датата на подаване на СФС трябва да е равен или по-голям от : 
- за първия камион 20 хил.лв  плюс  за всеки следващ по 10 хил. лева

Ако СК е по-малък, се изисква банкова гаранция / в наредбите са условията на които да отговаря /

Лиценза се издава за 5 години. След това се подновява /за сега само със СФС /
За международни лицензи за превоз на товари се подава  СФС на всеки 2  години в срок един месец преди датата на лиценза
За лиценз за превоз в страната  СФС се подава всяка година до 30.06 - / тук промяната е от 2011 както  и не се изисква вече заверени ОПР и Баланс от предходна година, а се подават такива  от предходния месец /

за пътническия ако има нещо различно, Кимба да заповяда  :)


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Лиценз за транспортна дейност - процедура
« Отговор #2 -: 22 Ноември 2011, 12:43 »
НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.108 от 19 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., попр. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Лиценз за транспортна дейност - процедура
« Отговор #3 -: 22 Ноември 2011, 12:50 »
има промяна в процедурата за подаване на финсова стабилност !

Цитат
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в случаите:

1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценз на Общността;

2. при кандидатстване за допълнителни заверени копия на лиценза на Общността;

3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) всяка година:

а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;

б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция.