Автор Тема: Авторско право и регистрация по ЗДДС на физическо лице  (Прочетена 1623 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Видно от клаузите на договора, същият е сключен за период от десет години, в които издателството има изключителното право да използва произведението. Заплащането не се извършва периодично, а е в зависимост от реализацията на произведението, като заплатената по договора сума може да се окаже еднократна и да покрие целия период на действие на договора. Облагаемата доставка представлява създаването на произведението и отстъпването на изключителното право за неговото използване, като облагаемият оборот се реализира в рамките на периода на действие на договора, който е 10 години. Следователно, облагаем оборот, в размер, обуславящ възникване на задължение за регистрация за целите на ЗДДС, се формира за период по-дълъг от указания в разпоредбата на чл.96, ал.5 от ЗДДС. Предвид последното, правилни са изводите на АССГ, че за жалбоподателя не възниква задължение за регистрация, на основание чл.96 от ЗДДС